Relatie therapie die wel werkt

Trees den Brok is onlangs toegetreden tot het NVRG-sectiebestuur Psychiatrie. Bureau NVRG ging met collega-sectiebestuurder René van Rossum en Trees in gesprek over hoe ze elkaar als nieuw en ervaren bestuurslid aanvullen, waarom verbinding binnen de sectie belangrijk is en over hun plannen voor de toekomst.

René en Trees, leuk om met jullie in gesprek te gaan en lezers van de nieuwsbrief zo een inkijkje te geven in het sectiebestuur Psychiatrie en Systeemtherapie! Willen jullie je eerst voorstellen?

René: sinds 2014 ben ik werkzaam bij Brijder Verslavingszorg als psychiater en systeemtherapeut. Toen ik begon met mijn opleiding tot psychiater was ik al bezig met de opleiding tot systeemtherapeut, wat ik heel prettig vond omdat ik daardoor een systemisch denkkader had, naast het biologisch-medische kader.

Voordat ik bij Brijder kwam, heb ik onder meer bij een polikliniek voor mensen met psychotische stoornissen gewerkt, en bij Esens GGZ waar ik veel met cliënten met een migratieachtergrond werkte. Nu bij Brijder werk ik met mensen met een persoonlijkheidsstoornis en verslaving. Vaak zien we verslaving en persoonlijkheidsproblematiek als een soort rode draad door de hele familie lopen. Daarom zijn we aan het onderzoeken hoe we bij de trainingen voor cliënten ook familieleden kunnen betrekken.

Trees: ik heb een verpleegkundige achtergrond en veel in de forensische psychiatrie gewerkt, bij TBS klinieken, Reclassering en Huis van Bewaring. Nu werk ik bij Pro Persona, als systeemtherapeut binnen de FACT teams voor mensen met een psychose. Ik heb daardoor heel veel met familie te maken. Als systeemtherapeut ben ik wel een beetje een eenling. Ik doe het systemisch werk ook voor andere zorgprogramma’s dan het team Psychose omdat ik het heel belangrijk vind dat systemisch denken in deze sector meer voet aan de grond krijgt.

Daarnaast werk ik freelance voor het CTP Veldzicht. Daar zitten mensen met een TBS die Nederland moeten verlaten omdat ze geen verblijfsvergunning krijgen en asielzoekers met psychiatrische problematiek. Deze afwisseling vind ik leuk, vooral omdat systemen voor deze mensen een totaal andere betekenis hebben dan voor mensen met een Nederlandse achtergrond.

Wat was voor jullie de motivatie om sectiebestuurslid te worden?

Trees: voor mij is het een heel bewuste keuze geweest. Er kwam een nieuwsbrief dat er onvoldoende sectiebestuursleden Psychiatrie waren en ik vond het heel jammer als de sectie zou moeten ophouden. Het is heel belangrijk om psychiatrie in beeld te krijgen en houden binnen de systeemtherapie en ik wil me daarvoor gaan inzetten. Ik heb het behoorlijk druk maar ik vind dit echt belangrijk!

René: ik sluit me daarbij aan. Wat je vaak ziet, is dat systeemtherapeuten binnen het psychiatrisch veld éénpitters zijn binnen de instelling waar ze werken. Daarom heb je collega systeemtherapeuten nodig om mee te sparren en om elkaar te inspireren.

Gelukkig zien we dat psychotherapie veel breder kan worden ingezet dan vroeger werd gedacht. Toen dachten we dat sommige mensen bijvoorbeeld te psychotisch, te migrant, of te verslaafd waren. Nu zien we dat, met aanpassingen, therapie veel breder kan worden ingezet. Daardoor is het werkveld diverser geworden en dat maakt het nog belangrijker dat we als sectieleden goed verbonden zijn.

Is dat wat jullie als primaire taak zien van het sectiebestuur? Het ondersteunen van ST en STW die alleen staan binnen een GGZ-organisatie?

René: het zoeken van verbinding is de belangrijkste taak denk ik. En dat kan natuurlijk op een aantal manieren. Je kunt een landelijke studiedag organiseren bijvoorbeeld. Met dit bestuur zijn we begonnen vanuit de vraag ‘hoe kunnen we de verbinding letterlijk weer tot stand brengen?’.

Trees: ik vind het heel belangrijk – en dat is natuurlijk ook heel systemisch – om verbinding te zoeken met andere systeemtherapeuten en ik merk vanuit mijn intervisiegroepen dat het heel fijn is om van gedachten te wisselen met mensen die in verschillende werksettingen werken. We willen ook onderzoeken wat regionale behoeften zijn en hoe we vanuit die verschillende perspectieven een landelijke bijeenkomst kunnen maken.

René: door als sectieleden elkaar in een kleinschalige setting te ontmoeten, creëer je samen iets. Je kunt uitwisselen waar je tegenaan loopt, welke inspiratiebronnen je gebruikt, waar je mee worstelt. We willen het meteen heel praktisch maken.

Hoe vullen jullie elkaar aan, als nieuw en ervaren sectiebestuurslid?

René: wat ik inbreng is dat ik ervaring heb als sectiebestuurder en zodoende bijvoorbeeld weet hoe de link met het bureau is. Daarnaast weet ik wat ooit al eens is georganiseerd, dus ik ben ook een soort van ‘institutioneel geheugen’.

Trees: ik vind het heel erg fijn dat René nog in het sectiebestuur zit. Omdat hij zoveel ervaring heeft maar vooral omdat hij ontzettend bevlogen is! Dat is voor ons heel inspirerend, we hebben er met z’n allen zin in om er iets van te maken.

Wat ik ook leuk vind, is dat we binnen het sectiebestuur diverse werksettingen en achtergronden hebben. René en ik werken beiden bij een grote organisatie maar bij Jeannette en Nedim is dat weer anders. We werken allemaal met verschillende cliëntengroepen. En juist die diversiteit werkt zo goed, denk ik.

Over diversiteit gesproken, werken er veel systeemtherapeutisch werkers binnen de psychiatrie?

René: Brijder is samen met I-Psy en Psy-Q onderdeel van de Parnassia Groep, ik heb geen zicht op hoeveel STW’ers bij de totale organisatie werken maar dat zouden er wel een aantal moeten zijn gezien de omvang. Binnen mijn directe werkomgeving is dat helaas niet zo. Ik weet dat systemisch werken wel meer dan vroeger leeft binnen de organisatie, er wordt gezocht naar manieren om het meer vaste grond te geven.

Trees: ik ben ook supervisor en geef inmiddels aan drie systeemtherapeutisch werkers supervisie. Dus bij ons zijn er positieve ontwikkelingen. Het zou mooi zijn als meer STW’ers zich aansluiten bij onze sectie!

Tot slot, hebben jullie concrete plannen voor de sectie?
Ja, op 20 januari 2021 organiseren we een online-inloop avond voor onze sectieleden. We willen heel graag in gesprek over waar mensen behoefte aan hebben en wat zij verstaan onder het thema ‘Verbinding’. We houden de inloopavond kleinschalig zodat iedereen aan het woord kan komen. Bij veel belangstelling organiseren we gewoon nog een avond. Via deze weg willen we belangstellenden dan ook van harte uitnodigen!

Bron: NVGR